ESPECIALITZADA EN ÀFRICA NEGRA

c/ Sicília, 332 08025 BARCELONAwww.laploma.org

14 de setembre 2008

Taller de literatura africana


És per a la Llibreria La Ploma un
honor portar a terme aquesta
activitat al si de la biblioteca
Sagrada Familia sobrepassant
l´espai reduit de la rebotiga de
La Ploma que és el lloc on va
néixer aquesta activitat i s´ha
anat realitzat en les darreres
temporades

És una activitat prou interessant
com per a fer-la arribar a un
nombre de persones el mes
elevat possible i la biblioteca
recenment estrenada al nostre
barri es el marc més idoni.

La mecánica és senzilla, cada
trimestre es proposen els tres
títols un per a cada mes, el dia
fixat els assistents que s´han
llegit el llibre comenten i analitzen
el contingut de l´obra en tots els
seus aspectes d´una manera
ben distesa i lliure, fugint de
formulismes, en els casos en que
sigui possible es comptarà amb
la presència de l´autor.

Cada trimestre es dedicarà a un
tema, per al trimestre octubre,
novembre, desembre el tema triat
és:

DONES I LITERATURA
A L' ÀFRICA

Esperem que aquesta tria sigui
ben acollida pels participants
en l´activitat, malgrat la unitat
temàtica de les obres triades,
són molt diverses en els estils
literaris, els països d´origen de
les autores i les llengües
originals de les obres escollides,
francès, castellà i anglès.
Cal assenyalar que la majoria
d´escriptors africans utilitzen
les llengües de la colonització.


Aquestes sessions tindran lloc
a la Biblioteca de Sagrada Familia
Provença, 480 Barcelona
tel 93 450 87 33

CALENDARI


1 d´Octubre de 2008
a les 7 del vespre
Presentació del cicle i breu
xerrada sobre generalitats
de la literatura africana.


22 d´Octubre de 2008
a les 7 del vespre
Tertúlia sobre el llibre
UNA CARTA MOLT LLARGA


12 de Novembre de 2008
a les 7 del vespre
Tertúlia sobre el llibre
EKOMO


10 de Desembre de 2008
a les 7 del vespre
Tertúlia sobre el llibre
KEHINDE