ESPECIALITZADA EN ÀFRICA NEGRA

c/ Sicília, 332 08025 BARCELONAwww.laploma.org

08 de març 2010

LA REVISTA MUNDO NEGRO COMPLEIX 5O ANYS


Els missioners combonians (ordre fundada per Sant Daniel Comboni el s. XIX) van crear l’any 1960 la revista “Mundo Negro” , actualment es tracta de l’únic mitjà de comunicació enterament dedicat a l’informació sobre l’Àfrica.
Com és lògic dedica molta atenció a difondre la tasca pastoral que l’església catòlica realitza a l’Àfrica però també publica molts articles sobre temes d’actualitat social, política, econòmica i cultural del continent, els treballs sobre història i antropologia són de una gran qualitat i rigor.
Una secció d’opinions dels lectors, les pàgines dedicades a les notícies més rellevants del que passa en aquells països tant desconeguts entre nosaltres i dues pàgines de ressenyes de les darreres novetats bibliogràfiques sobre Àfrica són algunes de les seccions fixes de la revista.
El proper mes d’abril apareixerà un número especial commemoratiu del 50é aniversari d’aquesta publicació que ja ha esdevingut imprescindible per qui vulgui estar al corrent de les coses que passen l’Àfrica i que no es troben en els mitjans d’informació convencionals.
“Mundo Negro” te una periodicitat mensual i es distribueix per subscripció.
Felicitem a “Mundo Negro” per aquests primers cinquanta anys i els desitgem llarga vida.

MUNDO NEGRO, Revista missional africana:
Edita: Misioneros combonianos.

Redacció: Arturo Soria 101 28043 Madrid
Tel. 91 415 24 12
Email. Mundonegro@combonianos.com
pag. Web: www.mundonegro.com